ایمیل اختصاصی

شما می توانید با سفارش سرویس ایمیل اختصاصی 500 مگابایت فضا همراه با امکان ساخت 5 عدد ایمیل با نام دامنه اختصاصی خود (مانند info@yourname.ir) داشته باشید.

سرویس ایمیل اختصاصی سی می از طریق نرم افزار Outlook و سایر نرم افزار های دریافت ایمیل قابل دسترسی می باشد. همچنین هر کجا که باشید می توانید از طریق سرویس Webmail به صورت آنلاین ایمیل های خود را دریافت یا ارسال نمایید.


جهت سفارش اینجا کلیک کنید